Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente in Limburg

Zuidemalezing door Prof. Dr. Job Cohen met als titel “Vreedzaam samenleven met verschillen” 8 november 2015 om 15:00 uur in de Synagoge van Meerssen,

De Zuidemalezing door Prof. Dr. Job Cohen met als titel “Vreedzaam samenleven met verschillen”
8 november 2015 om 15:00 uur in de Synagoge van Meerssen, Kuileneinderstraat 22A

Toegang € 10, opbrengst is voor het MS-Fonds te betalen aan de zaal of op rekeningnummer NL23RABO0336272839.
In verband met de beperkte ruimte wordt U verzocht zich in te schrijven via het contact formulier op de website van het Leerhuis en de synagoge Meerssenonder de vermelding  ‘Lezing Job Cohen’

Het Leerhuis Limburg en de Synagoge Meerssen willen U op zondag 8 november voorstellen aan een van de mensen die een rol van grote beteke nis spelen bij de opbouw van een samenleving met uiteenlopende maatschappelijke en religieuze groepen. De heer Cohen zal o.a. ingaan op de actuele problemen, hoe we ze kunnen overwinnen, welke koers te varen en hoe te voorkomen dat we met de stroom van ingebeelde tegenstellingen meedrijven.
Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door één grote ontmoeting der volken of men nu wil of niet. Mensen uit schijnbaar verre streken (in feite een of twee dagen reizen van ons af) worden op de vlucht gedreven en proberen hun toevlucht te zoeken in relatief stabiele en welvarende landen als Nederland en andere landen in Europa, in landen waarvan zij verwachten op zijn minst niet elk ogenblik door zwaar geschut te worden overvallen of vervolgd te worden in naam van het enige en ware geloof. Dan weer zijn mensen op de vlucht voor nietsontziende krijgsheren en bandieten.
Het enige dat vluchtelingen met elkaar gemeen hebben zijn armoede en traumatische ervaringen. Eenmaal aangekomen in Europa worden zij geconfronteerd met samenlevingen, die zelf ook in toenemende mate gespleten zijn in hun opvattingen over medemenselijkheid, offerbereidheid en tolerantie. Ook binnen de als ‘vredesproject’ gestarte Europese Unie staan de lidstaten soms frontaal tegenover elkaar. De Europese normen en waarden worden van binnen en van buiten uit op de proef gesteld.
Kennelijk is er niets nieuws onder de zon: als je ook maar een geschiedenisboekje hebt gelezen weet je dat het voor degenen die met de stroom van haatzaaiers mee willen gaan nooit goed afloopt. Ondertussen verharden zich de tegenstellingen: de Islam wordt gezien als een achterlijke cultuur, die ook nog eens wordt gedragen door economische gelukszoekers. Een koers, die leidt tot ontmenselijking van de ‘Ander’. Schijnbaar niet iets om je druk over te maken en toch gebeurt het. Om het volk te behagen doet de een na de ander sterke en vooral angstige uitspraken: slecht voor de economie, we kunnen ze niet aan, etc. Maar angst is een slechte raadgever. Gevraagd zijn ‘Besonnenheit’ en moreel leiderschap.
Genoeg met deze sombere praat. Wij zijn op zoek naar mensen die de noodzaak inzien van het bieden van een helpende hand, van het slaan van bruggen en het kweken van begrip voor elkaar, die de verschillen kunnen benoemen en relativeren. Zij doen dat in het hart van de politiek en het bestuur, waar naar hen wordt geluisterd daar waar hun mening ertoe doet en waar ze laten zien dat het meedrijven met de stroom onnodig is en oplossing heel nabij is, bij het luisteren en de dialoog.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.