Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente in Limburg

Concert Amsterdams Synagogaal Koor op 20 september 2015

Amsterdams Synagogaal Koor o.l.v. Ilia Belianko

‘Haar wegen zijn liefelijk en al haar paden vredig.’ ibelianko.thumbnail

 
Het Amsterdams Synagogaal Koor bezingt karakteristieke momenten van feest- en treurdagen uit het Joodse jaar, naast meer persoonlijke momenten die verbonden zijn met huwelijk en overlijden. De composities zijn afkomstig uit de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw, een periode die wordt gekenmerkt door emancipatie van de Europese Joden en hun pogingen te integreren in de Europese samenleving en cultuur. De muziek in dit programma toont het diepe verlangen van hen om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren en verklankt de weg van slavernij en onderdrukking naar spirituele en maatschappelijke bevrijding.
 
 
 
ask minizondag 20 september 13.30-14.45 in de Synagoge van Maastricht, Capucijnengang 2.
 

€ 12 Exodus en BallingschapMusica Sacra Maastricht is een indringend kunstenfestival met een rijk programma, van 17 tot en met 20 september op vele historische locaties in Maastricht. Een festival vol muziek – van gregoriaans tot hedendaags, van west naar oost, van delicaat tot groots – dans, theater, performance, film en beeldende kunst samengebracht rond het thema ‘De Weg’. Informatie en kaartverkoop via  www.musicasacramaastricht.nl

Copyright © 2013. All Rights Reserved.