Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente in Limburg

EU e-Privacy richtlijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om authenticatie, navigatie en andere functies te beheren. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we deze cookies op uw apparaat plaatsen. Cookies zijn kleine niet schadelijke tekstbestandjes die door deze site steeds gelezen worden.

Bekijk de eu-Privacy richtlijnen-documentatie.

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toegestaan dat cookies worden geplaatst op uw apparaat. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

Stichting tot steun van NIHS Limburg

De Stichting tot steun van N.I.H.S. Limburg heeft een ANBI-status verworven.

Zij is opgericht op 08-10-1992,  K.v.K. nr.: 41078438

Bestuur:

voorzitter: Benoit Wesly, geboren 10-08-1945 te Maastricht.

secretaris/penningmeester: Johan van de Walle, geboren 03-06-1949 te Hilversum.

De beide bestuursleden, zijn vanaf de oprichting als zodanig benoemd. Het bestuur voert alle benodigde

werkzaamheden voor de stichting uit en hun beloning is nihil.

Het doel van de stichting is het steunen van de N.I.H.S. Limburg. N.I.H.S. Limburg is het kerkelijk orgaan,

van de joodse gemeente in Limburg.

Het beleidsplan van de stichting is het beheren van het onroerend goed, dat in het bezit van de stichting is.

Dit onroerend goed betreft twee synagogen met bijbehorende overige gebouwen. De huurinkomsten worden

aangewend voor onderhoud van de gebouwen en het surplus wordt gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten

van N.I.H.S. Limburg. Verder worden er inkomsten gegenereerd middels incidentele donaties. Het plan ter onderbouwing van het beleid treft u hier. De jaarrekening 2016 treft U onder de knop Docman in het linker verticale menu.

 

Donaties kunnen gedaan worden op rekeningnummer NL04ABNA0420727221 of op NL58ABNA0465210546

Copyright © 2013. All Rights Reserved.