Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente in Limburg

Poerim, 15 en 16 maart 2014

Beste mensen,
Wij nodigen jullie uit voor de jaarlijkse poeriem vieringen
Zaterdag, 15 Maart
in de synagoge vanaf 20:00

 

Programma:
Maariv en het lezen van Megilat Esther: 20:00
havdala

Zondag, 16 Maart
Sjachariet: 9:30
lezen van megilat esther: 10:15
brunch: 11:00

sjoek poeriem voor alle kinderen oznei haman en l'chaim

 

U kunt uw poeriem donaties overmaken aan het Monica Roes Kiddoesj Fonds
IBAN: NL77 RABO 0124 9794 83, BIC: RABONL2U, tav C. Schapiro
suggestie: 18 cents, 18 euro, 36 euro...

Yaakov Schapiro

Copyright © 2013. All Rights Reserved.