Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente Maastricht

Sjabbat Kie Teetsee 2 septemkber 2017

Aanstaande Sjabbat is er dienst in Sjoel om 10:00 uur 's morgens. Om 9:00 uur is er les. Na de dienst is er Kiddush.
Shabat Shalom
Rabbi Avraham Cohen