Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente Maastricht

Stichting tot steun van NIHS Limburg

De Stichting tot steun van N.I.H.S. Limburg heeft een ANBI-status verworven.

Zij is opgericht op 08-10-1992,  K.v.K. nr.: 41078438

Bestuur:

voorzitter: Benoit Wesly, geboren 10-08-1945 te Maastricht.

secretaris/penningmeester: Johan van de Walle, geboren 03-06-1949 te Hilversum.

De beide bestuursleden, zijn vanaf de oprichting als zodanig benoemd. Het bestuur voert alle benodigde

werkzaamheden voor de stichting uit en hun beloning is nihil.

Het doel van de stichting is het steunen van de N.I.H.S. Limburg. N.I.H.S. Limburg is het kerkelijk orgaan,

van de joodse gemeente in Limburg.

Het beleidsplan van de stichting is het beheren van het onroerend goed, dat in het bezit van de stichting is.

Dit onroerend goed betreft twee synagogen met bijbehorende overige gebouwen. De huurinkomsten worden

aangewend voor onderhoud van de gebouwen en het surplus wordt gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten

van N.I.H.S. Limburg. Verder worden er inkomsten gegenereerd middels incidentele donaties. Het plan ter onderbouwing van het beleid treft u hier. De jaarrekening 2018 treft U onder de knop Docman in het linker verticale menu.

 

Donaties kunnen gedaan worden op rekeningnummer NL04ABNA0420727221 of op NL58ABNA0465210546