Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente Maastricht

Volmacht voor het verkopen van chameets t.b.v. Pesach 5781-2021

Volmacht voor het verkopen van chameets t.b.v. Pesach 5781-2021 kunt u insturen tot maandag 22 maart 12 uur* naar IPOR via Rabbijn S. Spiero; contactgegevens onderaan:

Hierdoor bevestig ik, dat ik ondergetekende, aan het Inter Provinciaal Opper Rabbinaat (hierna in deze volmacht te noemen als IPOR) te Amsterdam volmacht verleen om in mijn plaats te handelen en namens mij al het chameets (w.o. zuiver chameets, twijfelachtig chameets en alle soorten chameets-mengsel) dat – mij bekend of onbekend – in mijn bezit is te verkopen in overeenstemming met de voorschriften van de Tora en de Rabbijnse wetten en zoals gespecificeerd in het uitvoerige autorisatiecontract, dat een deel vormt van deze volmacht, geldig voor iedere opdrachtgever.

Tevens geef ik, aan het IPOR te Amsterdam volmacht te verhuren alle mij toebehorende ruimte(n) waar dit chameets gevonden zou kunnen worden.

Het IPOR te Amsterdam heeft het volle recht te verkopen en te verhuren door transacties, zoals hij geschikt en juist oordeelt en voor de tijd, die hij noodzakelijk acht in overeenstemming met alle gedetailleerde voorwaarden, als voorkomende in bovengenoemd uitvoerig autorisatiecontract. Ook geef ik hierbij het IPOR te Amsterdam volmacht en machtiging om een vervanger in zijn plaats aan te stellen en eveneens met volmacht om te verkopen en te verhuren zoals hierboven uiteengezet. De door mij gegeven volmacht is in overeenstemming met alle regels van de Tora en de Rabbijnse wetten.

1. Adres(sen) (inclusief woonplaats) van de plaats(en) waar chameets zich bevindt:

2.  De geschatte waarde van chameets: (Het is beter om de waarde van de chameets lager te schatten.)

€                                

3.  Mijn postadres inclusief woonplaats is: Graag ook uw email adres opgeven:

4. Naam: (in hoofdletters)

5. Handtekening:

6.Datum:

Bij voorkeur het type chameets vermelden. (bv. brood, pasta, whisky etc.), waar de chameets zich precies bevindt (bv. kelder etc.) en waar eventueel de sleutels zijn:

Postadres: IPOR ,Postbus 7967 1008 AD Amsterdam Tel. (020) 3018495 Email rabbiDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* N.B. Na dit tijdstip op 22 maart kunnen wij uw Volmacht niet meer in behandeling nemen.

Voor administratiekosten wordt € 5,- in rekening gebracht.

Het rekening nr. is NL58ABNA0828476225 t.n.v. NIK inzake IPOR o.v.v. chameetsverkoop.