Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente Maastricht

Midden in de wereld de Eeuwige dienen

ipor

 

 

Binnenkort wordt in alle synagogen ter wereld tijdens de synagoge dienst op de sjabbat, het eerste boek van de Thora, Genesis, beëindigd. “Joseph stierf honderdtien jaar oud, men balsemde hem en hij werd in een kist gelegd in Egypte.” Geen vrolijk einde! Terwijl er een regel is in de Joodse Traditie dat de wekelijkse Thoralezing altijd met een positieve boodschap of een blijde gebeurtenis behoort te eindigen. En dus moeten we concluderen dat het kisten van het lichaam van Joseph kennelijk een positieve gedachte in zich bergt. En als we het dan toch hebben over regels, er is nog een algemene regel ten aanzien van onze heilige geschriften. Als ik in Amersfoort in de trein stap en uitstap in Nijkerk, betekent dat dat ik in Amersfoort al Nijkerk voor ogen had als reisdoel en dat dat reisdoel zichtbaar werd in Nijkerk, omdat ik uitstap. Zo behoort een goede toespraak ook in elkaar te zitten. In het begin zit de kortste samenvatting van de hele toespraak. Maar de essentie is voor de toehoorder, als hij tenminste niet in slaap is gevallen, aan het eind van de toespraak pas duidelijk.

En wat geldt voor een toespraak, geldt even zozeer voor een boek: de titel is als het ware de kortste samenvatting van de totale inhoud.

Zichtbaar en duidelijk wordt de inhoud van het boek helemaal aan het eind, de ontknoping!

 

Genesis begon met de woorden: In den beginne schiep G’d de hemel en de aarde. Waarom G’d die hemel en die aarde heeft geschapen zullen wij begrensde mensen nooit kunnen vatten. Maar we weten wel wat de Eeuwige van ons verlangt, omdat Hij ons een Thora heeft gegeven vol met aanwijzingen. Met andere woorden: G’d heeft een wereld gecreëerd opdat wij, Zijn schepselen, in die wereld Hem zullen dienen.

We zien velen vandaag de dag wegduiken in spiritualiteit. Cursussen kabbala, Joodse mystiek, voor beginners verheugen zich op toenemende belangstelling. In mijn optiek hebben we het over mensen die hogere wiskunde gaan studeren, terwijl ze nog niet kunnen tellen..... In den beginne schiep G’d de hemel en de aarde. Het eerste dat van ons verlangd wordt is om gewoon op deze aarde de Eeuwige te dienen. Maar wellicht dat ik dan na den beginne kan gaan zweven? Speciaal als ik in het hele boek Genesis zoveel diepgang heb mogen lernen en voelen. En toch eindigt Genesis, het voorlopige eindstation van de eerste reis, met de les dat Joseph in een kist werd gelegd in Egypte. Het eerste doel dat ieder mens moet nastreven is om midden in die wereld, vol met zijn slechte valkuilen en schadelijke verleidingen, om juist dáár de Eeuwige te dienen. Spiritualiteit en extase kan best erg mooi zijn, maar het eerste boek van de Thora leert ons: dien de Eeuwige gewoon met beide beentjes op de grond.

 

Binyomin Jacobs, opperrabbijn

Teweth 5777