Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente in Limburg

Wat komt Adam u en mij vertellen?

ipor 

Iedere sjabbat wordt in sjoel een stuk uit de Thora voorgelezen. Geen willekeurig stuk, maar een al eeuwenlang vastgestelde lezing die dusdanig is ingedeeld dat ieder jaar op Simchat Thora de hele Thora is geëindigd om direct daarna, nog op dezelfde dag, de Thora weer opnieuw te beginnen. De les hiervan is duidelijk: wanneer het gaat over de bestudering van de Thora, ons Jodendom, dan is er nooit een eind. Steeds weer opnieuw moeten we beginnen en op een diepere wijze ons laten inspireren. Iedere geschiedenis, iedere zin, ieder woord en zelfs iedere letter heeft een betekenis. Niet een verklaring die zomaar iemand uit zijn mouw schudt, maar een uitleg die Hakadosj Baroeg Hoe erin heeft gelegd en die gekoppeld zit aan vele andere eenvoudigere en diepere verklaringen. De geschiedenis is de meest eenvoudige verklaring en de kabbalistische uitleg de meest diepe, hoewel ook in diepte weer vele niveaus zitten.

De Thora begint met Adam, de eerste mens. Waarom heette Adam eigenlijk Adam? De eerste letter van zijn naam is de Alef. De Alef heeft als getallenwaarde één en wijst op de ziel. De ziel is immers het G’ddelijke, het spirituele in de mens. En de vertaling van DAM is bloed, symbool van het lichamelijke. Adam, combinatie van ziel en lichaam, staat dus symbool voor de mens, ieder mens op deze aarde.

Maar het gaat dieper. De naam ADaM heeft in het Hebreeuws drie letters, namelijk alef (A), dalet (D) en mem (M). In de Thora staan uitsluitend klinkers en dus valt de tweede ‘a’ weg. De alef, de A, staat symbool voor Awraham. De Dalet, de D, is de eerste letter van koning David. En de mem, de M, is de eerste letter van Moshe.

Adam, de mens, moet weten dat van ons een gedrag wordt verwacht dat zich weerspiegelt aan het gedrag van Awraham, David en Moshe. Awraham was de mens die in een wereld waarin afgodendienaren het beleid bepaalden, het geloof in de Enige en de Ware G’d verkondigde. Tegen de meute in.

David staat voor koningschap. Het is niet voldoende als ik weet dat er een Eeuwige bestaat. Ik moet mijzelf aan Hem onderwerpen, aan Zijn Koningschap.

Moshe heeft de Thora van de G’d ontvangen en deze aan de wereld gepresenteerd. Zo ook wordt van ieder van ons verlangd om niet alleen te weten dat Hakadosj Baroeg Hoe er is, niet alleen zich aan Zijn Koningschap emotioneel te onderwerpen, maar ook praktisch moet ieder mens zich in het dagelijks leven aan de mitswoth houden.

Ik heb u een stukje levenstheorie aangereikt, dat is mijn rabbinale taak, maar de praktische uitwerking van ADaM is aan u.

Binyomin Jacobs, opperrabbijn.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.