Schema Sjioeriem 24 juli tot en met 29 juli 2022

ד"
In de week van zondag 24 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022 vinden de volgende sjioerim Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL plaats (# 209)
datum lokatie tijd spreker onderwerp
Zondag Zoom 11:00 – 11:45 Dhr W. van Dijk Maakt de Thora iemand een beter mens of
24 juli       miscchien wel erg irritant?
    20:00 – 21:00 Rav S. Katzman Tanya deel 2 – Eenheid in G’ds geloof
Maandag
25 juli
JCC en Zoom
JCC en Zoom
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Rav S. Katz i.s.m. Ned. Isr. Seminarium

 

Dr. E.D.E Bialoglowski

Kasjeren met Rav Dunner

 

 

 

Gemara Massechet Pesachim (perek2)

Dinsdag 26 juli Zoom 20:00 – 21:00 Rav J. Vorst Pirke Avot
Woensdag JCC 10:00– 11:00 Rav L.B. van de Kamp Megillat Ruth met Malbim
27 juli JCC 11:00 – 12:00 Rav Y. Jacobs Onderwerp volgt
Donderdag Zoom 20:00 – 21:00 Dhr. J.N. de Leeuwe De schepping van de mens
28 juli Zoom 21:00 – 22:00 Rav J. Stiefel Hilchot Shabbat
De volgende sjioerim vinden plaats op zondag 28 augustus / Rosj Chodesj Elloel
Zoomcode: 83241230157 Facebook.com/groups/TorahNL YouTube.com/TorahNL