Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente Maastricht

Schema Sjioeriem 24 oktober tot en met 29 oktober 2021 Rabbijnen NL

In de week van zondag 24 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 vinden de volgende sjioerim Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL plaats (# 171)
datum lokatie tijd spreker onderwerp
Zondag
24 oktober
Zoom Zoom 11:00 – 11:45
20:00 – 21:00
Dhr W. van Dijk Rav S. Katzman Diepere lagen in de Thora
Tanya, bespreking hoofdstuk 26-34
Maandag 25 oktober JCC en Zoom JCC en Zoom 10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Dr. E.D.E. Bialoglowski Rav E. Wolff Gemara Massechet Berachot
Why did I call my dog Nabukodnozor
Dinsdag  26 oktober Zoom 20:00 – 21:00 Rav J. Vorst Pirke Avot
Woensdag 27 oktober JCC en Zoom JCC en Zoom 10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Dhr J.N. de Leeuwe Rabbijn E. Maarssen Gemara Massechet Sanhedrin Kinderen uit een gemengd huwelijk
Donderdag 28 oktober Zoom 10:00 – 11:00 Rav M. Stiefel De 39 verboden verboden werkzaamheden van Sjabbat
Vrijdag
29 oktober
Zoomcode: 83241230157 Facebook.com/groups/TorahNL YouTube.com/TorahNL