Joods Maastricht

Website van de Joodse gemeente in Limburg

Informatie over de begraafplaats Tongerseweg

In het archief is een document opgenomen met de verordening van de gemeente Maastricht waarin de prijzen van graven staan opgenomen. Hierin staat belangrijke informatie opgenomen over de kosten en de rechten voor de aanschaf van een graf, evenals de plichten bij het onderhoud daarvan. Het stuk heet Verordening de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg 2022.

 

Het stuk is direct vindbaar in de bibliotheek/Beleidsplan NIHS en stichting tot Steun NIHS/Openbare Stukken

Copyright © 2013. All Rights Reserved.