Joods Maastricht

Website van de Joodse Gemeente in Limburg

EU e-Privacy richtlijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om authenticatie, navigatie en andere functies te beheren. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we deze cookies op uw apparaat plaatsen. Cookies zijn kleine niet schadelijke tekstbestandjes die door deze site steeds gelezen worden.

Bekijk de eu-Privacy richtlijnen-documentatie.

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toegestaan dat cookies worden geplaatst op uw apparaat. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

Pesach,

 • Bestellen van Matzes voor Pesach 2016

  Matzes kunnen worden besteld tot week 7 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefoonnummer van de familie van Buuren in Brunssum 045-5250759.

   

  De Matzes kunnen worden opgehaald op 4 april bij de  Sjoel om 1830. Voor informatie zie bovengemeld telefoonnummer of e-mailadres.

   

 • Er zijn grenzen en grenzen

  ipor

  jarenvijftigMeer en meer raak ik in de war. Het bleek dat iemand na officieel te zijn overleden toch nog leefde, als in een diepe slaap, maar toch. En tegelijkertijd wordt er gediscussieerd over vervroegde levensbeëindiging. Af en toe komen er stemmen bovendrijven om de Europese grenzen weer in te voeren, terwijl er ook wordt gedacht om de visumplicht voor bepaalde landen af te schaffen. Vele waarden die onze grootouders als normatief beschouwden, vinden wij in onze moderne tijd ronduit waardeloos en achterhaald. Maar tegelijkertijd stellen wij grenzen in die onze ouderwetse voorouders in de verste verte niet konden voorzien. Kerk en Staat gescheiden. Kerk en Staat niet gescheiden. Religie privé. Seculier normaal en dus bepalend.

  Beste lezer. Ik begrijp dat u mij verward vind. En dat ben ik ook! Maar ben alleen ik verward, of is onze samenleving in zijn geheel de weg een beetje kwijt? En wat doen we dan met zo een verwarde en dwalende maatschappij?

  Waarom heeft de Uittocht uit Egypte zo een belangrijke plaats in ons Jodendom? Dagelijks in onze gebeden memoreren wij de Uittocht uit Mitsrajim (Egypte) en wordt de slavernij in herinnering gebracht. Pesach is het meest bewerkelijke feest van het jaar. Alleen al de voorbereidingen hebben menig huismoeder de nodige Pesach-trauma’s gegeven. Geen kruimeltje brood willen we in ons bezit hebben. Bekaf gaan wij aan de schitterend gedekte Seidertafel zitten. Maar de maaltijd laat nog een flinke tijd op zich wachten. We vertellen overafikoman de slavernij in Mitsrajim, we tonen de matzes, maar eten nog niet. En na een enkele beker wijn leunend gedronken te hebben, moeten we nog uren wachten totdat de tweede beker eindelijk gedronken kan worden. Regeltjes, regeltjes, regeltjes.

  De letterlijke vertaling van Mitsrajim (Egypte in het Nederlands) luidt: begrenzingen. De Uittocht uit Mitsrajim heeft meer dan drieëndertighonderd jaar geleden plaatsgevonden, maar dient zich ook nu en dagelijks te voltrekken. Het doorbreken van grenzen. Geen nieuwe grenzen vastleggen en geen oude grenzen opheffen, maar bij voortduring de bestaande grenzen bewaken, beschermen, respecteren en onjuiste grenzen doorbreken.

 • Ordering of Matzoth for Pesach 2016

  You can order Matzoth till week 7 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of or at the telephone of the van Buuren family in Brunssum 045-5250759

   

  The matzot can be collected on April 4th at 18:30 Pm in front of the synagogue.

   

 • There are more kinds of borders

  ipor

  jarenvijftigI get confused more and more. It came out that somebody who was officially declared dead was alive, as if he were in deep sleep. At the same time discussions are going on about euthanasia. Sometimes you hear voices again to reintroduce European borders, while at the same time people contemplate to abolish the mandatory vida for some countries. Many values that were absolute in the eyes of of our grandparents were considered as absolute, we consider as obsolute and even worthless in these days. At the same time we define borders that were not foreseeable in days of our grandparents, such as the division between church and state and religion personal and private, seculier normal and therefore setting a standard.

   

  Dear reader, I understand that you think that I am confused. But I am! But am I confused or is Society as such footlose? What to do with such a confused and  erring society?

  Why is the Exodus from Egypt so important in our Judaism? Every day we remember the Exodus from Mittzraim and the slavery. Pesach is the most complicated Holiday of the year.

  Just the preparations did traumatize many housewives. No breadcrumb will be in our ownership. Completely exhausted we joined at a beautiful Seidertable. Still we have to wait for quite some time before dinner can start. We are talking about the slavery in Mitzraim. We show the Matzoth, but we still do not eat them. And when we drank one cup of wine in a leaning position we must wait for hours we start with the second cup. Rules, rules,and more rules.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.